Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Aυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν....O Καρχιμάκης τακτοποίησε τον ...εαυτό του!!!

Καρχιμάκης

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 64311Υ7277/27−12−2010 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3717/2008, και του.....
Π.Δ 293/99 (Φ.Ε.Κ263/26.11.99), ύστερα από την με αριθμό 4/2010
Γνωμοδότηση της Α΄ Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 3502/39/20−1−2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μεταφέρεται ο Μιχαήλ Καρχιμάκης του Ελευθερίου πρώην υπάλληλος της εταιρείας ÅsΟλυμπιακή Αεροπορία − Υπηρεσίες Α.Ε.Åt στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού.
Η ανωτέρω θέση καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου.
Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
7 του ν. 3717/2008.Ο ανωτέρω οφείλει να παρουσιασθεί για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη της θητείας του ως Βουλευτής,για οποιοδήποτε λόγο.(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτυων: 216/8−2−2011).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Λοιπον αυτα μονο στην Ελλαδα συμβαινουν....Βουλευτης εν ενεργεια μετατασεται στο Υπουργειο με προσωποπαγη θεση!!!!!! και μαλιστα οφειλει να παρουσιαστει μετα τη ληξη της θητειας του ως βουλευτης!!!!

Δια του λογου το αληθες δειτε στη σελιδα 3 του ΦΕΚ Γ169/17-3-2011


ΠΗΓΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To Blog δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια και τα θέματα που ανεβάζουν αναγνώστες μας τα οποία αποτελούν θέσεις και απόψεις τους.